Veľký bazár

Francúzska komédia s populárnou komickou skupinou Bažanti.