Najatý klaun

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár
Televízny film nakrútený poľa novely slovenského klasika Júliusa Barča-Ivana.
Televízny film Najatý klaun podľa literárnej predlohy Júliusa Barča - Ivana Cesta ďaleká je sugestívnym príbehom gazdu Cabana, ktorý sa ocitá na životnej križovatke. Z ľútosti i bezmocnosti nad osudom nevyliečiteľ- ne chorého syna sa rozhodne ukončiť jeho utrpenie. Napriek presvedčeniu o správnosti svojho skutku sa ocitá v morálnom konflikte so svojím sve- domím a vo vlastnom utrpení hľadá liek na výčitky svedomia. Opúšťa do- mov a rodinu, aby vo svete, odkázaný na pomoc a milosrdenstvo cudzích, prešiel svojou osobnou kalváriou. V réžii Stanislava Párnického sa v titulnej úlohe brilantnou hereckou kreáciou pripomenie český herec Petr Čepek.