Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Slovenské ľudové umenie

Vhodné pre všetkých
Dokumentárny film o kultúrnom dedičstve nášho ľudu.