Správy RTVS
Správy RTVS

Gala Borisa Filana

Nevhodné do 12 rokov
Talk-show B . Filana - hostia P. Hammel a M. Donutil.