Hľadanie stratených svetov

Vhodné pre všetkých HD
Filmové rozprávania Pavla Dvořáka o zabudnutej histórii Slovenska na začiatku novoveku.
Slovensko na samom počiatku novoveku po osudnej bitke pri Moháči. Turci ešte neodišli a už sa schyľovalo k novej vojne. O trón bojovali rakúsky arcivojvoda Ferdinand Habsburský a sedmohradský vojvoda Ján Zápoľský. Dlhý čas boli kráľmi obaja. Lúpežní rytieri sú romantickou literárnou kapitolou, no v skutočnosti krutou realitou. Bolo by veľkou chybou spájať ich s rytierskymi mravmi. S rytierskym správaním nemajú nič spoločného, o to menej, že veľká časť lúpežníkov sa k rytierskemu stavu nikdy nedopracovala. Prinášame príbehy niektorých z nich.