Stretnúť človeka

Vhodné pre všetkých Európska tvorba
Stretnutie so spisovateľkou Elenou Čepčekovou.
Deti v štúdiu s moderátorom Ľubom Gregorom počúvajú rozprávanie Eleny Čepčekovej o tom, že začínala ako učiteľka, potom ako redaktorka detských časopisov publikovala pre nich básničky, medzi prvými vo Včielke slávne rozprávky o včielke Meduške /ukážka z bábkovo-anim. večerníčka o Meduške/, ale aj v Zorničke a v Ohníku. Elena Čepčeková je aj držiteľkou ocenenia Rad detského úsmevu / ukážka z relácie Matelko/.