Filmový medailón

Nevhodné do 12 rokov HD
Prvý diel filmového medailónu o živote a práci národného umelca Dr. Janka Blahu.