MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Hľadanie stratených svetov

Vhodné pre všetkých Audio komentár HD
Filmové rozprávanie Pavla Dvořáka o tureckých vojnách.
Bitka pri Moháči sa všeobecne považuje za jeden z najvýznamnejších medzníkov: ukončila stredovek a začala éru novoveku. Napriek tomu sa problematika tureckých vojen dosť zanedbáva. Slovenskí historici sa sústreďujú na opisy hrôz tureckých nájazdov a to sa deje nielen v odbornej spisbe, ale aj v dobových v kronikách a modernej umeleckej beletrii. Filmom chceme predstaviť veľmi nešťastné obdobie slovenských dejín, ktoré na takmer dvesto rokov od základu zmenilo smerovanie krajiny. Pozrieme sa na to z nového neobohraného uhla, aspoň sčasti zo stanoviska Osmanov, lebo bez toho nemôžeme pochopiť, čo a prečo sa vlastne dialo.