Profily (Spomienky na Jozefa Gregora Tajovského)

Vhodné pre všetkých
Filmový dokument o živote a diele slovenského spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského.