Profily (Rudo Moric)

Nevhodné do 12 rokov Audio komentár
Filmový medailón o živote a práci spisovateľa Ruda Morica.