EURO 2020
EURO 2020

Svetové dedičstvo UNESCO na Slovensku

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár HD
Dokumentárny film o jednom z najkrajších slovenských hradov
Spišský hrad - jeden z najväčších hradných komplexov v Európe - patrí k pokladom európskej kultúry. Dejiny tohto hradného komplexu začínajú na prelome 11. a 12. storočia, avšak hradný kopec bol za miesto ľudského sídliska vybraný už od 5. tisícročia pred Kristom. Najmohutnejšie praveké osídlenie spadá do obdobia od 1.storočia pred Kristom do 2. storočia, kedy tu vybudoval svoje rozsiahle hradisko keltský kmeň Kotínov reprezentujúc ľud tzv. púchovskej kultúry. Hrad prešiel mnohými stavebnými etapami, v roku 1780 vyhorel. V roku 1961 bol vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku a v roku 1993 bol spolu so svojím okolím zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, čo znamenalo i oficiálne potvrdenie jeho kultúrneho významu svetového charakteru.