Svetové dedičstvo UNESCO na Slovensku

Vhodné pre všetkých Audio komentár HD Európska tvorba
Dokumentárny film
Unikátne jaskyne Slovenského krasu - Gombasecká jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa a Domica - sú od roku 1995 zapísané v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. V roku 2004 k nim pribudla Krásnohorská jaskyňa. Medzi najvýznamnejšie podzemné krasové javy patrí Domica - Čertova diera, Gombasecká jaskyňa, Krásnohorská jaskyňa, Hrušovská jaskyňa, Jaskyňa Skalistého potoka, Drienovská jaskyňa, Jasovská jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa. Dobšinská ľadová jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie ľadové jaskyne na svete. Od roku 2000 je tiež zaradená do svetového prírodného dedičstva.