Fenomén21
Fenomén21

Svetové dedičstvo UNESCO na Slovensku

Nevhodné do 7 rokov Audio komentár HD
Pilotná časť k pripravovanému dokumentárnemu cyklu o svetovom dedičstve UNESCO na Slovensku.
Historické jadro Bardejova sa spolu s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium na zasadnutí Výboru pre svetové dedičstvo UNESCO dňa 30. 11. 2000 v austrálskom meste Caims stalo štvrtou slovenskou lokalitou zapísanou do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.