Svetové dedičstvo UNESCO na Slovensku

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár HD
Dokumentárny film
Karpatské bukové pralesy sú cezhraničným svetovým dedičstvom, ktoré pozostáva zo série desiatich samostatných lokalít (z nich štyri sa nachádzajú na území Slovenska a šesť na území Ukrajiny) pozdĺž 185 km dlhej osi vedúcej od Rachivského masívu (Huculských Álp) a pohoria Čornohora na Ukrajine smerom na západ, pozdĺž Poloninského hrebeňa po Bukovské a Vihorlatské vrchy na Slovensku. Zápis slovenských a ukrajinských karpatských bukových pralesov do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO Výbor svetového dedičstva schválil 28. júna 2007.