Smaragdové zrkadlá

Vhodné pre všetkých
Štátna prírodná rezervácia ostrova Kopáč.