Slovenský kras

Vhodné pre všetkých
Prírodopisný dokument
Dokumentárny film z cyklu o Slovenskom krase, venovaný vzácnym prírodným výtvorom, chráneným maloplošným územiam, štátnym prírodným rezerváciám a unikátnym rastlinám a živočíchom, endemitom, žijúcim na tomto území.