MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Slovenský kras

Vhodné pre všetkých Skryté titulky
Prírodopisný dokument
Prvá časť dokumentárneho cyklu o Slovenskom krase, najznámejšom krasovom útvare na Slovensku, venovaná geologickým pomerom vzniku a vývoja krasových útvarov. Vznik planín / Silická, Zádielska, Borčianska, Plešivecká, Koniar, Jasovská, Dolný vrch/. Škrapy a závrty Slovenského krasu.