Slovenský kras

Vhodné pre všetkých
Vzácne druhy kvetov Slovenského krasu.
Bohatá kvetena a rôzne rastlinstvo sú zastúpené v tomto dieli. Snežienky, poniklec, kosatce, hadí mor, drieň obyčajný, šafrán, parnasia močiarna, astra alpínska, klinček peristý, dračia hlava, kosatec maďarský, divozel tmavočervený, kozinec mechúrnatý, vstavač škvrnitý a ďalšie. Medzi endemity patria rumenica turnianska, ľalia zlatohlavá, jasanec biely, kosatec sibírsky. Zvláštnosti a odchýlky od normy.