Slovenský kras

Vhodné pre všetkých
Dokument z cyklu Slovenský kras, venovaný faune.
Dokument z cyklu Slovenský kras, venovaný faune. Mapuje živočíchy, žijúce v tejto krasovej oblasti od bezstavovcov cez obojživelníky, vtáky až po cicavce. Zachytáva život veľkého množstva vzácnych živočíchov od netopierov, zimujúcich v jaskyniach, cez modlivku zelenú až po orla sťahovavého.