Tour de France 2022
Tour de France 2022

Ženy (od lásky k hnevu)

Nevhodné do 15 rokov Skryté titulky HD
Súvislosti historického vývoja aj súčasného nazerania na slovenský film.
Aké sú ženské postavy v slovenských filmových príbehoch? Sú iba múzou, milenkou, trpiteľkou, hrdinskou matkou alebo celistvou ľudskou bytosťou? Dokumentárny film „Ženy“ z cyklu Slovenské kino zobrazuje vývoj ženských postáv v dejinách slovenskej kinematografie a zároveň ukazuje ako je filmové stvárnenie ženy úzko prepojené s jej postavením v našej spoločnosti.