Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Tresky plesky

Detský program HD
Kata Strofová, moderátorka televízie Tresky plesky, informuje divákov o vzniku rôznych prírodných javov a katastrof.