Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Tresky plesky

Detský program HD
Kata Strofová, moderátorka televízie Tresky plesky, informuje divákov o vzniku rôznych prírodných javov a katastrof.