Bezvýznamná žena

Komédia Oscara Wildea o tom, že nie je všetko, ako sa zdá.