Bezvýznamná žena

Sobota 3.06.2017 Nevhodné do 12 rokov Audio komentár

Medziľudské vzťahy aristokracie v jej úbohosti, prázdnom živote a povýšenectve.