Z tvorby nezávislých producentov - hudba (One Day Jazz Festival)

Nevhodné do 12 rokov HD
Záznam z medzinárodného džezového festivalu.