Hľadanie stratených svetov

Vhodné pre všetkých Skryté titulky
S Pavlom Dvořákom reálne aj historické putovanie po "českej ceste" od Hodonína po Ostrihom.
Česká cesta jestvovala odnepamäti, pravda, až v 14. storočí získala svoj dnešný názov ako prejav porozumenia dvoch krajín a dvoch kráľov: uhorského Karola Róberta a českého Jána Luxemburského. Chceli obísť Viedeň, ponúknuť nemeckým kupcom kratšiu, lacnejšiu a výhodnejšiu cestu na Balkán. Film rozpráva o slovenskom úseku Českej cesty od Hodonína až do Ostrihomu. Putuje po už dávno nejestvujúcich colných a mýtnych staniciach, brodí sa cez rieky a močiare, v ktorých striehli bludičky, rusalky, vodníci a iné, dnes už len rozprávkové bytosti, tisne sa cez priesmyky Malých Karpát s celkom nerozprávkovými zbojníkmi, blúdi po krížnych cestách, poza Bielu horu aj po originálnych úsekoch Českej cesty, ktoré zostali dodnes také, aké boli pred stáročiami.