Osobnosti náboženského života (PhDr.Ladislav Jurkovič)

Vhodné pre všetkých
Osobnosti náboženského života.PhDr.Ladislav Jurkovič,evanjelický farár,s neobyčajne vzácnym jazykovým vybavením,teologickým a filozofickým vzdelaním.