Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Míľniky zdravotníctva

Nevhodné do 7 rokov
Archívny dokument o našom zdravotníctve z roku 1988.