Folklórny festival Východná 2017 - Čo je dobré, nie je zlé

Vhodné pre všetkých HD
Reprezentačný program folklórnych súborov s pohľadom na rôzne podoby spracovávania ľudového tanca. Námet, scenár, réžia: Zuzana Drugová, Michal Druga
Program prináša na jedno pódium rôzne podoby spracovávania ľudového tanca, od choreografií vyzdvihujúcich jeho čím pôvodnejšiu interpretáciu po štylizovanejšiu tvorbu. Program je dopĺňaný výpoveďami/myšlienkami choreografov, poukazujúcimi na hodnotu a význam každej formy poctivého spracovávania ľudovej kultúry vo folklórnych súboroch.