Na heľpianskej svadbe

Vhodné pre všetkých HD
Potešme sa pohľadom na tradičnú svadbu v Heľpe.