Rovina, miesto pre zázrak

Vhodné pre všetkých HD
Dokument
Východoslovenská nížina, členená riekami ako Laborec, Bodrog a Latorica sú zastávkou migračných letov tisícov žeriavov popolavých. Tu v chladných mesiacoch skorej jari sadajú na polia mokradí a rybníkov v širokej a otvorenej krajine. Celá táto oblasť je osobitne dôležitá pre organizmy vody, ryby a vtáky. Niekoľko druhov vplyvom zmien vymizlo, alebo je v ohrození. Treba sa zamyslieť, čo z toho všetkého v našej krajine ešte zostalo. A čo ešte môžeme zachrániť!