Športová televízia
Športová televízia

Chvíľa hudby

Vhodné pre všetkých
Známe melódie v podaní sláčikového orchestra pod vedením Miroslava Broža.