V prúde

Vhodné pre všetkých
Flóra a fauna v okolí vodného diela Gabčíkovo-Nagymáros.