50. výročie Rádia Devín (Lipa)
50. výročie Rádia Devín (Šikulová)

Hľadanie stratených svetov

Vhodné pre všetkých Skryté titulky
Pavel Dvořák a jeho lekcia o dejinách Bratislavy na začiatku 15. storočia.
Len málo ľudí vie, že v Bratislave prežila záver svojho života vdova po českom kráľovi Václavovi IV. Žofia, švagriná uhorského kráľa a rímskeho cisára Žigmunda Luxemburského, pre sympatie k Majstrovi Jánovi Husovi v Čechách prezývaná husitskou kráľovnou. O jej bratislavskom pobyte sa nevedelo takmer nič, iba nádherná jantárová lampa posadená na mrožích kloch sa kládla do jej majetku a do romantického príbehu o smutnej kráľovnej. Nový, celkom iný príbeh ponúkol objav Žofiiných listov v nemeckých archívoch; vniesli do jej života a smrti nové svetlo. Žofiu pochovali v podzemí Dómu sv. Martina. Azda sa dočkala kráľovských pôct, ale po čase sa na všetko zabudlo a jej hrob kdesi zmizol. Hľadanie strateného hrobu je osou filmového príbehu a lekciou o dejinách Bratislavy na začiatku 15. storočia.