Z tvorby nezávislých producentov - publicistika

Publicistický cyklus, v ktorom poprední režiséri zachytávajú príbehy španielskych autorov a ich diel.