Diera v hlave

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky HD
Politicko - historická dokumentárna esej o rasovom prenasledovaní Rómov na Slovensku a v strednej Európe počas druhej svetovej vojny.
Diera v hlave je dlhometrážny dokumentárny film o rasovom prenasledovaní Rómov na Slovensku a v strednej Európe počas druhej svetovej vojny. Téma rasového prenasledovania a deportácií rómskeho obyvateľstva nebola v našej dokumentaristike doteraz spracovaná. Pritom pamätníci týchto udalostí tu už o niekoľko rokov nemusia byť. Film by mal obohatiť profil slovenskej dokumentaristiky a zároveň vytvoriť platformu k procesu vytvárania otvorenej a tolerantnej spoločnosti.