Pečie celé Slovensko 2. séria
Pečie celé Slovensko 2. séria

Diera v hlave

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky HD
Politicko - historická dokumentárna esej o rasovom prenasledovaní Rómov na Slovensku a v strednej Európe počas druhej svetovej vojny.
Diera v hlave je dlhometrážny dokumentárny film o rasovom prenasledovaní Rómov na Slovensku a v strednej Európe počas druhej svetovej vojny. Téma rasového prenasledovania a deportácií rómskeho obyvateľstva nebola v našej dokumentaristike doteraz spracovaná. Pritom pamätníci týchto udalostí tu už o niekoľko rokov nemusia byť. Film by mal obohatiť profil slovenskej dokumentaristiky a zároveň vytvoriť platformu k procesu vytvárania otvorenej a tolerantnej spoločnosti. Keďže ide o politicko - historický dokumentárny film so sociálnym presahom, našou stratégiou je osloviť diváka predovšetkým historického žánru. Zároveň ako filmový pokus o inovatívny prístup k téme holokaustu je určený divákom filmových klubov a verejnoprávnych televízií. Z hľadiska európskej a svetovej distribúcie uvažujeme o možnosti zamerať sa na artové kiná a televízie, ale aj festivalové premietania. Zmyslom projektu nie je iba rekonštrukcia tragických udalostí týkajúcich sa Rómov počas vojnových rokov. Táto historicky ohraničená epizóda je iba východiskom pre časovo neohraničenú reflexiu o postavení Rómov v spoločnosti, kde prejavy xenofóbie nepatria do minulosti. Film je pokusom o hľadaní cesty z bludiska. Veríme, že v emocionálne silných ľudských príbehoch môžeme odhaliť skryté príčiny utrpenia a vzdoru jednej ľudskej rasy.