Strigôňove prázdniny

Detský program
Animovaný seriál o karpatskom strigôňovi a jeho vnučke.