Hotel Úsvit

Nevhodné do 15 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Portrét mesta a kolektívnej identity obyvateľov Čiernej nad Tisou.
Portrét mesta a kolektívnej identity obyvateľov Čiernej nad Tisou. Problematika regiónu, ktorý stratil schopnosť sa o seba postarať. Slovensko sa za posledné roky stále viac koncentruje do veľkých miest, v dôsledku čoho viacero regiónov viditeľne zaostáva a chátra. A s nimi aj túžby, sny a motivácie ich obyvateľov, ktorí sú tu svojou ekonomickou situáciou uväznení. Čierna nad Tisou je v súčasnosti mesto, kde spolunažíva a koexistuje veľké množstvo subkultúr. Mesto vzniklo v roku 1968 pri novozaloženej železničnej prekládke. Jeho zakladajúcich obyvateľov tvorili rodiny zamestnancov železníc, ktorí sem prišli za prácou z rôznych kútov Československa. Svojou pohraničnou polohou sa tu tiež mieša maďarská a ukrajinská „krv“, a vnikla tak veľmi rozmanitá a naoko nesúrodá sociálna skupina (slovensko-maďarsko-rómsko-česko-ukrajinská), ktorých ale napriek kultúrnym odlišnostiam spoločne definovala ich železničiarska identita. Mesto v časoch svojho fungovania prekvitalo, vtedy takmer 10 000 obyvateľov žilo z pravidelného a uspokojivého príjmu železnice na približne totožnej sociálnej úrovni. Dokument sleduje osudy piatich protagonistov, ktorých individuálne i vzájomne sa prepletajúce osudy odzrkadľujú mapu a identitu mesta Čierna nad Tisou - zároveň sú spoločným menovateľom pre mnohé slovenské periférie, ktoré postihol rovnaký sociálne-neúprosný osud.