50. výročie Rádia Devín (Lipa)
50. výročie Rádia Devín (Šikulová)

Modré kráľovstvo

Televízna rozprávka o hľadaní skutočných životných hodnôt.