Tiene lásky: Skrížené osudy

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Pokračovanie talianskeho seriálu, ktorý sa bude niesť v duchu náhodného stretnutia.
Arianu prepustia z nemocnice, ale nič si nepamätá. Andrea, ktorý sa vrátil včas chce, aby s Elenou na všetko zabudli a začali odznova. Aj keď sa mu zazdalo, že videl Vittoriu, s minulosťou sa rozlúči a požiada Elenu o ruku.