Otec


Psychologická dráma A. Strindberga- analýza spolužitia muža a ženy, boja o moc v manželstve.

Nájdete nás na Facebooku