Slávnostný večer pri príležitosti 25. výročia prijatia Ústavy SR

Záznam vystúpenia slovenských folklórnych interpretov a skupín na Bratislavskom hrade.