Herec
Herec

Philadelphia

Dráma. Jeho prípadom si nikto nechce špiniť ruky...