Jozef Miloslav Hurban

Vhodné pre všetkých Audio komentár HD
Dokument.
Televízny dokument venovaný významnej postave slovenských dejín - evanjelickému farárovi, spisovateľovi a prvému predsedovi Slovenskej národnej rady Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi.