Čo nezmazal ani čas

Vhodné pre všetkých
Umelecký dokument o živote a tvorbe Jána Kollára