Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Čo nezmazal ani čas

Vhodné pre všetkých Skryté titulky
Umelecký dokument o živote a tvorbe Hany Zelinovej.
Dokumentárny film je postavený na retrospektíve rozprávania spisovateľky a odborných názorov o literárnom diele literárnymi vedcami Viliamom Marčokom, Vladimírom Petríkom a Jánom Vdovjákom. Film využíva princíp skrytej kamery, keďže autorka nedala súhlas na jej vizuálne snímanie. Využívanie archívnych materiálov vo filme vytvára kompaktný celok s prispením režisérskeho subjektívneho pohľadu. Dokument mapuje cestu spisovateľskou kariérou a osobných životných zážitkov Hany Zelinovej až po jej súčasnosť.