Informátorka

Thriller o žene, ktorá sa ocitne medzi dvoma mužmi na opačných stranách zákona.