Športová televízia
Športová televízia

Chirurg

Vhodné pre všetkých
Portrét významných slovenských chirurgov a profesorov Konštantína a Stanislava Čárskych.