Herecké legendy

Vhodné pre všetkých HD

Rozhovor Emila Horvátha o herecky aj ľudsky silnej osobnosti Gustávovi Valachovi, s jeho synom, dr.Augustínom Valachom.